DKK Kreds 9

Velkommen til DKK Kreds 9. Her på hjemmesiden vil du kunne holde dig opdateret om det der sker i kredsen.
Juleskue og rallyprøve
DKK kreds 9 inviterer til skue og rallyprøve lørdag d. 29. november i Spøttrup KulturhalDKK Kreds 9 | Postnr. 6950-6990, 7470-7990 | Tlf. 40 52 71 01 | rottweiler@opperby.dk | 
Formand Merete Andersen