Generalforsamling 2021

DKK Kreds 9 afholder generalforsamling tirsdag den 28. september 2021 kl. 19.00, i Idrætscenter Vest, Mozartsvej 5, 7500 Holstebro. Kredsen er vært ved stegt flæsk og persillesovs, kaffe/the og kage.

Dagsorden i følge vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes senest 14 dage før
på email: formand@dkk-kreds9.dk

Tilmelding nødvendigt!!