Nyheder fra kredsen


Vi må desværre aflyse sommerskuet den 22. august 2020.
Kredsmesterskaber i lydighed og rally vil afholdt som planlagt, tilmelding via hundeweb. Sidste frist for tilmelding er den 2. august 2020.