Generalforsamling

I september afholdes den årlige generalforsamling for kredsen. Her vil bestyrelsen meget gerne se en masse af medlemmerne. Det er rart med feedback på det arbejde, der bliver lagt i kredsen - negativt såvel som positivt. Her er der jo også valg til bestyrelsen og du kan gøre din indflydelse gældende mht. hvem der skal vælges.