Barn & Hund

Projekt Barn & Hund er et GRATIS tilbud til børn i alle danske skoler. Formålet med projektet er at lære børn, hvordan de på en sikker måde kan omgås hunde og derved forhåbentlig undgå uheldige oplevelser med hunde.

Underviserne er erfarne hundefolk, der frivilligt forestår undervisningen (ca. 45. min.). De medbringer en kort, let forståelig videofilm om emnet, og børnene får også en informationsfolder, som de kan tage med hjem og læse sammen med deres forældre. Endvidere medbringer underviseren som regel selv sin hund, som børnene får lov til at hilse på, hvis de har lyst.

Projektet har, siden opstarten i 1991, været en stor succes, og mere end 100.000 børn er blevet undervist af DKK's Barn & Hund undervisere. Projektet tilbydes primært børn fra børnehaveklasse til 4. klassetrin.

Gennem de seneste år er der sket et markant fald i antallet af hundebidsskader, som anmeldes til forsikringsselskaberne – formodentlig bl.a. på grund af den øgede viden om, hvordan man skal omgås hunde.


Hvis du vil vide mere om DKK's "Projekt Barn & Hund", eller du kender en skole der gerne vil have besøg af en underviser, kan du kontakte DKKs information på tlf. 56 18 81 55 - eller du kan kontakte Barn & Hund Instruktør i DKK Kreds 9:


Iben Godtkjær Hansen
Tlf.:  23430933
Mail: iben1711@outlook.com